Samepolitisk forum

Sosialistisk Venstreparti / Sosialistalaš Gurutbellodat

Sosiálisstalasj Gårobelludahka / Sosialisteles Gårroehkrirrie

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, styreleder i Samepolitisk råd.
Hvem er vi? Samepolitisk råd Konferanse

Aktuelt

05 apr 2024Minoriteten får sjelden retten
20 mar 2024Oppgjør med fornorskning og urett i Finnmark
20 mar 2024SV ber om en uavhengig granskning av Fosen-saken
20 mar 2024En velfortjent takk til Fosen-aksjonistene
Flere saker
Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.