Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 24. mai 2024 – Aktuelt

Oppgjør med fornorskningspolitikk og urett

Uttalelsen er vedtatt av Samepolitisk Råd 21. mai 2024. Sannhets- og forsoningskommisjonen leverte i 2023 sin rapport Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner til Stortinget. Kommisjonens mandat var tredelt:  1) historisk kartlegging av fornorskningspolitikk og urett,  2) undersøkelse av fornorskningens ettervirkninger, og  3) foreslå […]
SV illustrasjonsbilde 25. april 2024 – Aktuelt

Guovdageainnu SG Sámi Arkiivvas / Kautokeino SV på Samisk Arkiv

Hui miellagiddevaš ovdalgaskabeaivi! 😁Odne stivralahttut Inga ja Anton leaba fitnán Sámi Arkiiva Diehtosiidas! Mii leat oahppan nu ollu dan ásahusa birra ja mii váldit dat mielde bargus ovddos guvlui. Dat lea hui deŧahalaš nannet sámi ásáhusaid olles Sámis, ja Sámi Arkiivas lea deŧalaš rolla seailudit sámi árbevirolaš máhtu, ja dološ historja. Ja mii leat maid […]
5. april 2024 – Aktuelt

Minoriteten får sjelden retten

Da staten reiste sak mot 19 av Fosen-aksjonistene var jeg innkalt som vitne. Min oppgave var å forklare retten hvorfor svært mange samer lever med en følelse av at framtida står på spill. Av Lina Maria Karlsen, sámepolitihkalaš jođiheaddji Sosialisttalaš Gurutbellodagas, Guovdageaidnu/ Samepolitisk leder i SV, Kautokeino Noe av det som faller tyngst for meg er […]
SV illustrasjonsbilde 20. mars 2024 – Aktuelt

Oppgjør med fornorskning og urett i Finnmark

Finnmark SV vedtok på årsmøtet sitt i 2024 en uttalelse om oppgjør med fornorskningspolitikk og urett, som tar utgangspunkt i lokale forhold og kommer med konkrete forventninger til både nasjonale og lokale myndigheter. Samepolitisk råd håper at flere fylkeslag og lokallag vil følge etter med lignende uttalelser og arbeid for sannhet og forsoning. Les uttalelsen […]
SV illustrasjonsbilde 20. mars 2024 – Aktuelt

SV ber om en uavhengig granskning av Fosen-saken

SV ber om en uavhengig granskning av Fosen-saken. I forslaget ber SV om at Stortingets presidentskap lager mandat for en slik gransking og peker ut hvem som skal gjennomføre den. Granskningsrapporten sendes Stortinget for behandling der når den er ferdig, ifølge forslaget. Blant sentrale spørsmål som må belyses i granskningen er, ifølge forslaget: Hvordan kunne […]
SV illustrasjonsbilde 20. mars 2024 – Aktuelt

En velfortjent takk til Fosen-aksjonistene

SVs Samepolitiske Råd ønsker å uttrykke takknemlighet til Fosenaksjonistene som har satt menneskerettigheter på agendaen, skapt et sterkt samhold og oppnådd resultater for det samiske samfunnet. Dette er historisk og vil prege Norge og Sápmi i lang tid. Reindriftsutøverne på Fosen har siden 2010 stått i en hard kamp mot stat og storkapital for den samiske reindriftas […]
SV illustrasjonsbilde 22. januar 2024 – Aktuelt

Kun SV vil verne regnbuen i Finnmark

Høyre, FrP og INP foreslo å fjerne pride-regnbuen fra skolesekker i Finnmark. Samelista, AP og Nordkalottfolket støtta dem. Kun SV stemte mot. Finnmark fylkeskommune har vedtatt å fjerne regnbuemerket fra skolesekker som deles ut til seksåringer i Finnmark. Forslaget kom fra høyresida, men fikk støtte fra Samelista, Arbeiderpartiet og Nordkalottfolket. Kun SV stemte for å […]
Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023. 10. oktober 2023 – Aktuelt

Hva kan man forvente her?

Aktuelt Aktuelt er en strøm av innlegg som publiseres på denne siden. Samepolitisk råd har en ambisjon om å publisere flere nyhetssaker her fremover, der vi gir uttrykk for våre politiske syn og vårt politiske arbeid.