Tidligere konferanser

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, leder i Samepolitisk råd.

Samepolitisk konferanse 2022

Denne siden er under arbeid, og vil oppdateres når dette er klart.

Saksdokumenter

Saksdokumentene lastes opp her når de er klare.

Samepolitisk konferanse 2020

Denne siden er under arbeid, og vil oppdateres med dato og sakspapirer når dette er klart.

Saksdokumenter

Saksdokumentene lastes opp her når de er klare.

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.