Samepolitisk råd

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, leder i Samepolitisk råd.

Hva er Samepolitisk råd?

Samepolitisk råd er et styre som har ansvaret for drift av Samepolitisk forum, og for å følge opp vedtak som fattes på den Samepolitiske konferansen. Leder av rådet er medlem av Landsstyret i SVs hovedorganisasjon.

Samepolitisk råd 2022-2024:

Leder og regionkoordinator for Sør: Lina Maria Karlsen (alle pressehenvendelser rettes hit)
Bosted: Oslove / Oslo
Kontakt: samepolitisk@sv.no / 91 77 12 83

Nestleder og regionkoordinator for Trøndelag: Hilde Marie Gaebpie Danielsen
Bosted: Plaassje / Røros
Kontakt: hildemarja@hotmail.com / messenger

Regionkoordinator for Finnmark: Inga Marie Nymo Riseth
Bostad: Guovdageaidnu / Kautokeino
Kontakt: inga.riseth@outlook.com / 90 17 84 75

Regionkoordinator for Troms: Frode Henriksen 
Bosted: Gáivuotna / Kåfjord
Kontakt: frodehaugstvedt@gmail.com / 90 47 65 13

Regionkoordinator for Nordland: Olav Wiik Moland

Bosted: Båddådjo / Bodø
Kontakt: olavwmoland@gmail.com / 92 03 10 91

Styremedlem: Martin Veľký
Bosted: Unjárga / Nesseby
Kontakt: velky.martin@gmail.com / messenger

Representant for SU: Karina Gullberg-Vinje

Bostad: Birggon / Bergen
Kontakt: karina.louise.vinje@gmail.com / 97 01 09 16

Vararepresentanter: Mikkel Berg-Nordlie (Oslove / Oslo) Siri K. Gaski (Måahvie / Mo i Rana), Jan Gunnar Tollefsen Kaino (Ålesund), Ragnhild Freng Dale (Birggon / Bergen), Anton Petter Hauan (Guovdageaidnu / Kautokeino), Aslak Owren (Birggon / Bergen).
Vararepresentant for SU: Anon Yu Henriksen.

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.