Velkommen til vår neste Samepolitiske konferanse!

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, leder i Samepolitisk råd.

Samepolitisk konferanse 2024

Denne siden er under arbeid, og vil oppdateres med dato og sakspapirer når dette er klart.

For spørsmål, ta kontakt med Samepolitisk råd.

Saksdokumenter

Saksdokumentene lastes opp her når de er klare.

Tidligere konferanser

Saksdokumenter fra tidligere konferanser finnes på denne siden.

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.