Samepolitisk konferanse

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, leder i Samepolitisk råd.

Hva er Samepolitisk konferanse?

Samepolitisk konferanse er det høyeste organet i Samepolitisk forum, og skal avholdes før utgangen av november i partallsår. Konferansen er åpen for alle medlemmer i partiet, men det er kun medlemmer i Samepolitisk forum som har stemmerett. Konferansen er regulert etter partiets sentrale vedtekter, kapittel 9.

Ta kontakt med medlem@sv.no om du ønsker å bli medlem i SV sitt Samepolitiske forum.

Hva vedtas der?

Konferansen fatter vedtak om hvilken samepolitisk kurs man ønsker at SV skal ha. Dette kan ha form av politiske uttalelser som oversendes til ulike organer i partiets hovedorganisasjon, eller prinsipielle vedtak for Samepoltisk råd sitt arbeid.

Videre behandles organisatoriske saker, som budsjett, regnskap, egne vedtekter og en arbeidsplan med utpekte mål og satsningsområder for Samepolitisk forum.

Konferansen innstiller på et Samepolitisk Råd som har ansvaret for å følge opp dette arbeidet de neste to årene. Rådet blir formelt utnevnt i SVs sentralstyre. Leder av Samepolitisk råd velges av Landsmøtet etter innstilling fra konferansen, og er medlem av SVs landsstyre.

Samepolitisk konferanse 2024

Dato er ikke fastsatt. Innkalling sendes per e-post til alle medlemmer av Samepolitisk forum. Informasjon om konferansen, og sakspapirer lastes opp her.

Tidligere konferanser

Se denne siden for program og vedtak fra tidligere konferanser.

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.