Samepolitisk forum

Leder av samepolitisk råd, Lina Karlsen. På SV sitt landsmøte 2023.
Lina Maria Karlsen, leder i Samepolitisk råd.

Hvem er vi?

Samepolitisk forum er et politisk nettverk innenfor SV – Sosialistisk Venstreparti / SG – Sosialistalaš Gurutbellodat.

SVs Samepolitiske Forum skal sikre at SV har en god politikk for å trygge det samiske urfolkets rettigheter og interesser i Norge, og består av folk i partiet som ønsker å arbeide med samepolitiske saker. Vi bistår SVs folkevalgte i samepolitiske spørsmål, og er et verksted for videreutvikling av partiets samepolitikk. Du finner mer om Samepolitisk Forums mandat i vedtektenes kapittel 9.

Er du medlem i partiet og har lyst til å delta? Bli med i vår interne Facebook-gruppe.

Følg Samepolitisk forum på Instagram!

Ønsker du å bli medlem i Samepolitisk forum? Kontakt medlem@sv.no.

Samepolitisk konferanse

I partallsår arrangerer vi Samepolitisk konferanse. Dette er det høyeste organet i Samepolitisk forum, og har samme funksjon som årsmøter ellers i partiet. Konferansen er åpen for alle medlemmer i partiet, men det er kun medlemmer i Samepolitisk forum som har stemmerett. Konferansen er regulert etter partiets sentrale vedtekter, kapittel 9.

Her gjøres vedtak om hvilken samepolitisk kurs vi ønsker at SV skal ha, og vi innstiller på et Samepolitisk Råd som har ansvaret for å følge opp forumets mål for de neste to årene.

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.