Kun SV vil verne regnbuen i Finnmark

Publisert av: Aslak Owren Publisert: 22. januar 2024
Oppdatert: 22. januar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Høyre, FrP og INP foreslo å fjerne pride-regnbuen fra skolesekker i Finnmark. Samelista, AP og Nordkalottfolket støtta dem. Kun SV stemte mot.

Finnmark fylkeskommune har vedtatt å fjerne regnbuemerket fra skolesekker som deles ut til seksåringer i Finnmark. Forslaget kom fra høyresida, men fikk støtte fra Samelista, Arbeiderpartiet og Nordkalottfolket. Kun SV stemte for å beholde regnbuen.

Cato Kristiansen, SVs ordfører I Láhppi/Loppa og medlem av fylkestinget, sier til NRK:

– Vi lever i 2024. Dette handler om mangfold, det å være tolerant og godta hverandre som man er. Noe som er grunnleggende tanker i skolen, sier Kristiansen.

Fra SVs Samepolitiske Råd uttrykker leder Lina Maria Karlsen følgende:

– Å ta vekk symbolet er en ekstrem politisk handling: regnbuesymbolet står for at man godtar at skeive finnes og at de skal respekteres akkurat som alle andre. Når Finnmark fylkeskommune vedtar at symbolet skal vekk vil sier fylkeskommunen i praksis at det er viktigere å ta hensyn til følelsene til de som ikke aksepterer skeive, enn det er å vise at skeive er akseptert i Finnmark.

– Vedtaket om å fjerne regnbuen er et mørkt vedtak for Finnmark, og for alle partiene som stemte for.

SVs Samepolitiske Råd understreker at sekken med regnbue er helt i tråd med det elevene skal lære i norsk skole. Respekt og åpenhet for grunnleggende menenskerettigheter, og for mangfold i kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering finnes som tema og målsetning på ulike nivåer i dokumenter som regulerer norsk skole.

Det er tydelig formulert i formålsparagrafen i Opplæringsloven (§1-1) at alle former for diskriminering skal bekjempes, og dette er gjenspeilet i læreplanens overordnede del, de tverrfaglige temaene og kompetansemål i læreplanen for enkeltfag.

Les mer i nyhetssaken: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/finnmark-fylkeskommune-dropper-regnbuen-pa-skolesekken-til-6-aringene-1.16720444

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.